++++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมต้อนรับ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ.++

^^วันพุธ  ที่ 30  ตุลาคม พ.ศ.2562    เวลา 08.00 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ร่วมต้อนรับนายอำนาจ  วิชยานุวัติ   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เนื่องในโอกาสมาปฏิบัติราชการ    เพื่อประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการ ที่ 15,16,17และ 18 ในช่วงเช้าวันนี้ท่านได้ไปที่โรงเรียนชลประธานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดกิจกรรม”รับน้องเข้าโรงเรียน”(นักเรียนจากโรงเรียนบ้านป่าสักงาม ควบรวมโรงเรียน  เรียนรวมกับโรงเรียนชลประทานผาแตก)   โดบพบปะและประชุมร่วมระหว่างกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  ผู้นำท้องถิ่น  ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ //แสงเดือน  พิศไหว  ภาพ////ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน