สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทอดกฐินสามัคคึ ประจำปี 2562 และมอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วม

วันเสาร์ที่  26 ตุลาคม 2562 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทอดกฐินสามัคคี  ประจำปี 2562  ทอดถวาย ณ วัดศรีสุข  บ้านหนองลุมพุก ต.โนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ  ด้วยยอดเงินบริจาค 656,702 บาท วัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมโรงเรียน ผู้สูงและถาวรวัตถุ  รวมทั้งได้นำเงินบริจาคของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 123,240 บาท มอบให้แก่คณะตัวแทนจาก สพป.อุบลราชธานี เขต 1 /31,240 บาท,สพป.อุบลราชธานี เขต 4 /23,000 บาท/สพป.ยโสธร เขต 1 /23,000 บาท,สพป.ยโสธร เขต 2 /23,000 บาทและสพป.อำนาจเจริญ /23,000 บาทพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค  เพื่อนำช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย