สพม.36 เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุม การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งจะเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาเพื่อมวลชน ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยมี นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว