งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอิสาณ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอิสาณ ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่  ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ  โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอิสาณ ซึ่งจะจัดขึ้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

กิจกรรมที่แข่งขันประกอบด้วย เดี่ยวโปงลาง , เดี่ยวโหวด , เดี่ยวพิณ , เดี่ยวแคน แข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และวงโปงลาง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒