สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…..และการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…..และการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่   โดยแต่งชุดดำ  เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดในการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ตั้งธงไว้แล้ว ของคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ