ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมเหตุเพลิงไหม้ห้องเรียนโรงเรียนบ้านช่อระกา อ.เมืองชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  2562   นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร  รอง ผวจ.ชัยภูมิ /นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะตรวจเยี่ยมเหตุเพลิงไหม้ห้องเรียน(ชั้น ป.4 /1ห้อง) โรงเรียนบ้านช่อระกา อ.เมืองชัยภูมิ  ซึ่งมีวัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนได้รับความเสียหายหลายรายการ