สพม.22 ร่วมให้การต้อนรับและรับนโยบายด้านการศึกษาจาก รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์

สพม.22 โดยนายจักราวุธ  สอนโกษา ผอ.สพม.22 มอบหมายให้ นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ในการตรวจราชการและมอบนโยบายด้านการศึกษาในวันที่ 30 ตุลาคม 2562  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครพนม  โดย สพม.22 ได้รายงานการขอจัดตั้งค่ายลูกเสือและพัฒนาค่ายลูกเสือหนองญาติ ให้เป็นค่ายลูกเสือระดับภูมิภาคและนานาชาติ  ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนต้นแบบลูกเสือในสังกัดร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 3 โรงเรียน คือ   1)โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 2)โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม และ 3)โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม