++++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการ ที่ 15,16,17และ 18++ +

^^วันพุธ  ที่ 30  ตุลาคม พ.ศ.2562  เวลา 13.00 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1    เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของเขตตรวจราชการ ที่ 15,16,17และ 18  มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในเขตตรวจราชการภาคเหนือ จำนวน 4 เขตตรวจราชการเข้าร่วมประชุม โดยนายอำนาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ   ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 2 และได้ร่วมพิธีจับสลากลำดับกิจกรรมการแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ได้ลำดับที่ 34 //แสงเดือน  พิศไหว  ภาพ////ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน