สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data)

วันที่  ๒๙  ตุลาคม ๒๕๖๒  นายธันวา  ลิ่มสถาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย  นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ประชุมบุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรในสังกัด และนำข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วมาใช้ประโยชน์ในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย การต่อใบประกอบวิชาชีพ การวางเแผนอัตรากำลังคน และการพัฒนาครู