สพป.ชลบุรี เขต ๓ : ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายบุญเพชร  วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เพื่อเป็นการแจ้งระเบียบวาระการประชุมรอบที่ผ่านมา และเป็นการปรึกษาหารือข้อราชการของแต่ละหน่วยงานในการปฏิบัติงาน

ในโอกาสนี้ นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี ได้มอบโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ แก่ นางสาวอนุสรา  สมรูป บุคลากรครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สังกัด สพป.ชลบุรี เขต ๓ ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี   https://www.facebook.com/chon333/