สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 10/2562

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 10/2562 โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นายเสนีย์ ศรีดี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ลพบุรี : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)