สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนพร้าววิทยาคม ที่รับโล่เกียรติคุณเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ รับโล่เกียรติคุณสถานศึกษาที่มีคุณภาพในการส่งเสริมการออมและพัฒนาการศึกษา ผ่านโครงการธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง (Virtual School Bank ) และโล่เกียรติคุณเป็นโรงเรียนธนาคารต้นแบบ ประจำปี 2562 เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 จากนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน โดยมี นางลภัสนันท์ เรียนยอย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม พร้อมด้วย นางจำลอง วารุกา ข้าราชการครู และนางสาวกัณญาภรณ์ เจ๊กจันทึก นักเรียน เข้ารับโล่รางวัล ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร