สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบนโยบายธุรการโรงเรียน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมธุรการโรงเรียนในสังกัด เพื่อมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงาน และได้สำรวจธุรการโรงเรียนที่ช่วยเหลือครูในการจัดหาสื่อจาก DLTV   พร้อมทั้งทำสัญญาการจ้าง ให้กับบุคคลดังกล่าว  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก