ผอ.ปราจีนบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

       วันที่  31  ตุลาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด  เพื่อตรวจเยี่ยมในการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 พร้อมทั้งพูดคุยและให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียนและครู  ณ  โรงเรียนบ้านเขาปูน  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา  และโรงเรียนบ้านวังกวาง