กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กจตรุภาคี สพม.19 จับมืออักษรเจริญทัศน์พัฒนาคุณภาพวิชาการ

นายไพโรจน์  พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นสักขีพยานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก กลุ่มจตรุภาคีและโรงเรียนเครือข่าย”ระหว่าง บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด และกลุ่มจตรุภาคีและโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม  โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม  โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม โรงเรียนเซไลวิทยาคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กกลุ่มจตรุภาคีและโรงเรียนเครือข่าย และเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กกลุ่มจตรุภาคีและโรงเรียนเครือข่าย  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ณ ห้องประชุมรุ่งอรุณ สพม.19 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562