สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนร่วมพัฒนา

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ให้การต้อนรับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในโอกาสนำ นายบรรลุ ศิริเพชร ผู้จัดการบริษัทสยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด และคณะ ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ณ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ซึ่งสนับสนุนโดยโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว พร้อมนี้ นายรชต วภักดิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา, นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว, นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมถ์) ร่วมให้การต้อนรับ