ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สพม.19 ร่วมงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ” (มีคลิปข่าว)

ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ค่าย 1 สอวน. ฟิสิกส์ นำโดยนายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย และศูนย์โอลิมปิกวิชาการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ค่าย 1 สอวน. คอมพิวเตอร์ นำโดยนายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เข้าร่วมงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ” ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ได้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เป็นสิริสวัสดิ์สูงยิ่ง

…………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจากนายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม.19

ขอขอบคุณคลิปข่าวจาก NewsNBT THAILAND