สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ พร้อมทั้งได้ให้คณะกรรมการแต่ละชุดได้ร่วมวางแผน หารือแนวทางการตัดสินกิจกรรมที่รับผิดชอบโดยให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน