ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ อบต.ท่านางงาม อ.บางระกำ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายพงษ์ชัย  ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  พร้อมด้วยนายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และคณะ ร่วมประชุมกับสมาชิก สภาตำบลท่านางงาม อ.บางระกำ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อ.บางระกำ  ได้พบปะ พูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนตอบซักถาม ต่อจากกันได้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.บ.ต.ท่านางงาม โดยมีนายเอนก นอบเผือก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม

https://www.facebook.com/pg/educationplk1/photos/?tab=album&album_id=3118796261523925

ปชส.สพป.พล.1: ภาพ/ข่าว