สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองอัตรากำลัง ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองอัตรากำลัง ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานราชการ จำนวน 23 อัตรา ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต จำนวน 21 อัตรา และจัดสรรนักการภารโรง จำนวน 28 อัตรา (อัตราภารโรงเดิม 10 อัตรา และนักการภารโรงตามโครงการคืนครูให้นักเรียน จำนวน 18 อัตรา) เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายย 2562 ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต 2