ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ของการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  นางสาวรัตนา  อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562  ณ โรงเรียนวัดพลวง และโรงเรียนบ้านเนินมะหาด อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี