สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้นายอภัย นิตยบูรณ์ นายครูโรงเรียนบ้านสือดัง นายอับดุลบาซิ เจะซอ ครูโรงเรียนบ้านแลแวะ และนายซาห์ดัน   ครูโรงเรียนบ้านมือลอ ควบคุมลูกเสือสามัญจากโรงเรียนบ้านแลแวะ จำนวน 9 คน และบ้านสือดัง จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งลูกเสือ สพป.ปัตตานี เขต 3 อยู่ในค่ายย่อย 30 พรานบุญ ร่วมกับลูกเสือจาก สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เขต 2 สพป.สตูล และ สพม.14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) โดยมีลูกเสือทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานชมุนุมครั้งนี้ประมาณ 12,000 คน ภายใต้คำขวัญ “จับมือกันร่วมสร้างสรรค์สังคม” (Growing Better Society) ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ข่าว/มนทิชา  แวซอเหาะ
รายงาน/ฟูซียะห์  บลูกาวาลี
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th