ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ  โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) และกิจกรรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  มี นายมงคล แวงวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปัญจคาม “เรียนติสวงศ์วิทยา” เป็นประธานฯ กิจกรรมการแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รวม ๙ กิจกรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ รวม ๙ กิจกรรม , กิจกรรมคอมพิวเตอร์ มี นายประนอม วีระนันทสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักโพด เป็นประธานฯ  กิจกรรมการแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ รวม ๑ กิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รวม ๔ กิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  รวม ๘ กิจกรรม