การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน การจุดบั้งไฟ และแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุจากเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ

หนังสือ ศธ 04001/ ว 763 เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน การจุดบั้งไฟ และแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุจากเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ รายละเอียดและเอกสารรายเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ นี้
การป้องกันอันตรายต่อการบินจากการปล่อยโคมลอย และแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุ