สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 69 การแข่งขันภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 69 หมวดหมู่:ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้มอบหมายให้ นางวรรณภา  ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ คณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ และลูกๆนักเรียน  ซึ่งวันนี้มีกิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษ  จำนวน 4 กิจกรรม 8 รายการ ดังนี้ 1) Impromtu Speech  ชั้น ป.1-3, ป.4-6  และ ม.1.3   2) Story Telling  ชั้น ป.4-6 และ ม. 1-3   3) Skit ชั้น ม.1-3  4) Crossword ชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 ณ ห้องประชุมภูมิภักดี,ห้องประชุมภูมินรินทร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่  2-10 พฤศจิกายน 2562 นี้