ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันเสาร์ที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๓๐ น. ณ ท่าอากาศยานเลย จังหวัดเลย  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้ให้การต้อนรับ นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายและรับฟังการดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ สำนักงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย (กศน.จังหวัดเลย) และได้ต้อนรับ ดร.อัมพร  พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อุ่นรักริมโขงรีสอร์ท อำเภอเชียงคาน  ในโอกาสที่ได้มามอบนโยบายและบรรยายพิเศษแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน(ครูรัก(ษ์)ถิ่น) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและโยกย้ายบ่อย ด้วยการสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ที่มีใจรักในวิชาชีพครูและมีศักยภาพในการเรียนรู้ ได้เรียนครูจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพและกลับไปเป็นครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง