ศธ.ประชุมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนฯ หลังเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ

เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประชุมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนฯ หลังนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ  ที่พัน. ฝึกสวนหลัง น. ทม. รอ. ถนนวิภาวดี  กรุงเทพมหานคร  ตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ