สพป.พิษณุโลก เขต 3 MOU สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์   พันตำรวจเอกวัฒนากร อู่นาท ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอวัดโบสถ์  แพทย์หญิงพิมพ์พรรณ ปิ่นโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์ และ ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  กับนายพงษ์ศักดิ์ บุญเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) ประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 1 นายอำนวย แดงโสภณ นายอำนวย แดงโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย  ประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2 นายสมศักดิ์ คุ้มพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา ประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 3  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลก