+++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในการบริหารราชการ +++

^^^^  วันจันทร์  ที่ 4  พฤศจิกายน พ.ศ.2562  เวลา 08.00     ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  มอบนายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ  และบุคลากรในสังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมกิจกรรมพิธีเขตสุจริต โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อเป็นการประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาล  และเพื่อส่งเสริมการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน