สพม.36 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นางสายสุดา ใจกล้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษา  นิเทศชำนาญการพิเศษ ร่วมลงพื้นที่และเข้าร่วมเข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานเปิดสนามกีฬาเพื่อมวลชน ในวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน  2562 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยมี พล.อ.ท. สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ และคณะ พร้อมด้วยนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา /น.ส.ภูษิตา ชุ่มมงคล ประชาสัมพันธ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม- ภาพ /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ-ข่าว