ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ติดตามความพร้อมในสัปดาห์แรก เปิดภาคเรียนที่ 2

วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนเพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน พบปะพูดคุยกับนักเรียนหน้าแถว ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี และ เวลา 09.45 น. ได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านวังไชย อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ตรวจติดตามอาคารเรียนซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ พร้อมตรวจเยี่ยมนักเรียนในชั้นเรียน เสนอแนะให้จัดสื่อการเรียนการสอนและจัดห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีบรรยากาศห้องเรียนที่สะอาดและสวยงาม และภาคบ่ายในวันเดียวกัน ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี พบปะเพื่อนครู สอบถามความพร้อมในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน และได้เดินทางไปมอบเงินบริจาคสร้างอาคารละหมาด ของโรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ซึ่งจะจัดระดมทุนบริจาคสร้างอาคารละหมดในวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้ โดยมี นายมาหามะ สะหะเม๊าะ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเป็นผู้แทนรับมอบ

ภาพ/ข่าว   มนทิชา  แวซอเหาะ
รายงาน     ฟูซียะห์  บลูกาวาลี
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th