สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อ.จัตุรัส สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธาน ในการนี้ท่านประธานได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการตัดสิน ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัค มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรวจสอบได้  เพื่อจะได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณภาพเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค ที่จังหวัดศรีสะเกษต่อไป ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในภาคเช้าจำนวน 250 คน  ภาคบ่าย จำนวน 250 คน รวมจำนวน 500 คน และจัดการแข่งขันฯในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ 1. โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 2.โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 3.โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 4.โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 5.โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 6.โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา  7.โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 8.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม