สพป.ระยอง เขต ๒ : พิธีมอบทุนการศึกษาของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒, นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในสังกัด เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี” โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล โดยมี คุณอรณิชชา ภาคพิเศษ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานภาค ๓ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน ๕๑ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง