เครือข่ายคุณภาพการศึกษาแก้วบูรพา สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเครือข่ายคุณภาพการศึกษาแก้วบูรพาณ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จากนั้นออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ ประกอบด้วย ร.ร.บ้านนาหลู่ ร.ร.บ้านปลาอีด ร.ร.บ้านนาแก ร.ร.บ้านนาคำปักแฮดและร.ร.บ้านนาห่อม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562