รร.แม่ตื่นวิทยาคม จ.เชียงใหม่ จัดงานคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 38 ปี

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  34 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ครบรอบ 38 ปี และกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ  หอประชุมหัวสิงห์ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อรำลึกถึงบุคคลผู้มีส่วนก่อตั้งโรงเรียน รวมทั้งทำบุญสืบชะตาเสริมสร้างสิริมงคลแก่ สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โอกาสนี้ ดร.สุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม และคณะข้าราชการครู นักเรียน โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงาน ต่อจากนั้น โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เปิดศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน USO NET และพิธีส่งมอบบ่อบาดาล จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม