สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยสพฐ.แจ้งว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินลดลง จำเป็นต้องปรับลดจำนวนอัตราจ้างดังกล่าว แต่หากต้องการขอรับการจัดสรรฯ รร.ต้องมีลักษณะดังนี้ ๑. รร.หนึ่งตำบลหนึ่งรร.คุณภาพ ๒. รร.พื้นที่พิเศษ ๓. รร.โครงการพระราชดำริ ๔. รร.ร่วมพัฒนา ๕. รร.ปกติ