สพม.36 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา บำเหน็จความชอบ กรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่            ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ณ  ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยมีนายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการ    จังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุม / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว