ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่

เมื่อวันที่ 5  พฤศจิกายน 2562  ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ (ตำแหน่งครูผู้ช่วย) จำนวน  45  อัตรา  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นข้าราชการครูที่ดี พร้อมให้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัยและการเป็นคนตรงต่อเวลา และที่สำคัญยิ่งคือการเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ของชาติให้กับลูกหลานไทยในอนาคต พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเงินเดือน , กบข. และการกรอกประวัติใน ก.พ.7  ฯลฯ  ณ  ห้องรวมพลัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

ชุลีพร/ข่าว