ชี้แจงคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมชบาบานการศึกษาตานี 1/2562

วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่การจัดงานศิลปหัตถกรรมชบาบานการศึกษาตานี 1 ปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ตัดสินตามสาระต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การให้คะแนน กำหนดการ และสถานที่การแข่งขัน โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ อาชีพ และการแสดง การจัดเต๊นท์นิทรรศการจาก 11 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี (เป็นสนามแข่งขันหลายกิจกรรม และใช้เป็นสถานที่พิธีเปิดงาน) โรงเรียนอนุบาลปัตตานี (เป็นสนามแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ และสาระสังคมศึกษา) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี (เป็นสนามแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ) และอาคารอเนกประสงค์ อบจ.ปัตตานี (เป็นสนามแข่งขันเครื่องบิน และโดรน)