สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับมอบนโยบายการศึกษา

ดร.วิเชียร ทรงศรี  ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.พล.3  เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบนโยบายการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี