ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยกาน , วัดวังหลวง และบ้านเหล่ายาว

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนบ้านห้วยกาน โรงเรียนวัดวังหลวง และโรงเรียนบ้านเหล่ายาว เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้อง ติดตามและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และได้เน้นย้ำให้โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลีฯ พร้อมกันนี้ได้พบปะครูเพื่อมอบนโยบายสพฐ.ให้โรงเรียนดำเนินการ ใน 3 เรื่อง คือ 1. การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน 2. การล่วงละเมิดเด็กนักเรียนและการเฝ้าระวังจุดเสี่ยง 3. การลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุ และในโอกาสเดียวกันนี้ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการเป็นเจ้าภาพจัดพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิายนนี้ พร้อมทั้งได้ชื่นชมโรงเรียนบ้านเหล่ายาวที่ได้จัดภูมิทัศน์ได้สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน