สพม.36 ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเด่น

วันที่ 5 พฤศจิกายน  2562 เวลา 15.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเด่น มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ  สวัสดิ์พาณิชย์  เพื่อส่งเสริมการอ่าน  ณ  ลานชวนอ่าน  ห้องสมุดโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา / น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว