ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ สาระการศึกษาปฐมวัย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาระการศึกษาปฐมวัย แข่งขันในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาระการศึกษาปฐมวัย ระดับอนุบาล ๓ (๕ ขวบ)

แข่งขัน ๒ กิจกรรม ดังนี้  กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน และกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ รวม ๒๑ ทีม โดยใช้สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน นายวิชชา  กลิ่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก  อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์