สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/2562

      วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.00 น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด   ร่วมรับชม พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 43/2562  ณ  ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2   เพื่อรับทราบนโยบาย  แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  ซึ่งส่งสัญญาณ   Conference   จากส่วนกลาง สพฐ.