สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอ ศึกษานิเทศก์ คณะครู และนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ผ่านกิจกรรมการแข่งขันและนิทรรศการผลงานทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดศรีสะเกษ ในเดือนธันวาคม 2562 ต่อไป

นายมนัส เจียมภูเขียว กล่าวว่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562 เพื่อจัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถที่หลากหลาย สร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้กล้่าแสดงออก โดยในครั้งนี้ ได้กำหนด สนามการแข่งขันในอำเภอภูเขียว จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนภูมิวิทยา, โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา), โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว), โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน, โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา, โรงเรียนบ้านหนองกุง, โรงเรียนบ้านห้วยพลวง, โรงเรียนบ้านแดงสว่าง, โรงเรียนเนรมิตศึกษา, หอประชุมอำเภอภูเขียว และหอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 1,000 คน