สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 42/2562 ประจำวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 42 ประจำปี 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30-09.30 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2562 ประจำวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 จาก สพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

  1. การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง – VTR โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน รักษ์พื้นป่าสุดท้ายแห่งบ้าน อ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรี
  2. เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ จำนวน 4 เรื่อง – นายอำนาจ วิชยานุวัติ รักษาการเลขาธิการ กพฐ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนชลประทานผาแตก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดกิจกรรม “รับน้องเข้าโรงเรียน” – วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สพฐ. กำหนดจะนำผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่จำพรรษา ณ วันโยธานิมิต (โบสถ์) ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด – ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ – สพฐ. แจ้งสำรวจตำแหน่งว่างที่ประสงค์จะเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย พ.ศ. 2563
  3. แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. จำนวน 3 เรื่อง – การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น International Teenagers Mathematics Olympiad 2019 (ITMO 2019) ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดีย – ทักษะการคิดสร้างสรรค์ : ทักษะการคิดวิเคราะห์ 2C แห่งศตวรรษที่ 21” – ปตท. Partner School สนับสนุนการสอนโคดดิ้ง โรงเรียนบ้านแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 42 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)