สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 10/2562

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมสารีบท โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และผอ.กลุ่ม เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อประชุมหารือการดำเนินงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2