สพม.3 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2562

 

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพม.3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2562 เพื่อรับฟังนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปแบบและแบบแผนเดียวกัน เพื่อให้เกิดการจัดการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามนโยบายลงสู่โรงเรียน นักเรียน รวมไปถึงประชาชนทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3