สพป.สระบุรี เขต ๒ รับชมรายการ  “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.“ ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน..

สพป.สระบุรี เขต ๒ รับชมรายการ  “พุธเช้า..ข่าว สพฐ. “ ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน..

วันพุธที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ สพป.สระบุรี เขต ๒  โดย นายเล็ก  ทาเพชร และ ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย

และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ๔๒/๒๕๖๒  โดย นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน จากนั้น เป็นการประชุมทีมบริหาร

เพื่อแจ้งข้อราชการและขับเคลื่อนภารกิจงานต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมรวมใจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒