สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 43/2562

บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30–08.00 น.ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตามด้วยการนำเสนอนโยบาย สู่การปฏิบัติในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. ประจำวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 43/2562 Fดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39